คลาสนี้จะรวมทุกเทคนิคการสื่อสาร

ที่ทำให้คุณ "ได้ยิน" ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด

ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัว คนรัก เพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่ง คนต่าง gen เพื่อทำให้คุณเข้าใจกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจพื้นฐานของการตีความ
 • เทคนิคพูดอย่างไร? ให้คนเข้าใกล้ หรือทำให้คนหนีหรือทำให้เกิดการวิวาท
 • ฝึกการฟัง และเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อทำความเข้าใจ
 • ฝึกเรื่องของกายภาพ กายภาพและน้ำเสียงแบบไหนที่เป็นกายภาพถูกต้อง
 • เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้คนโกรธกัน และวิธีแก้ไขหรือป้องกันในเชิงจิตวิทยา
 • เรียนรู้การฝึกควบคุมอารมณ์ และจับอารมณ์ ที่ทำให้เราชนะทุกการสื่อสาร 
 • เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้คนหยุดเพื่อฟังเรา 
 • เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้คนเปิดใจฟังข้อแนะนำของเรา 
 • ฝึกเรื่อง small talk สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเปิดบทสนทนายังไง? มีปัญหาด้านอัธยาศัยไม่ค่อยเก่ง 
 • ฝึกสังเกตอารมณ์ของคนอื่นได้ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารให้ดีขึ้น
 • ฝึกการอ่านความต้องการ อ่านความกลัว อ่านคุณค่าของคนอื่นได้
 • ฝึกการอ่านความหมายใต้คำพูด(Subtext) ของตัวเองและผู้อื่นได้ว่าคำพูดมีเจตนาจะสื่อสารแบบไหน
 • เทคนิคการอ่านคนแต่ละประเภทแบบเจาะลึก ว่าประเภทนี้เป็นคนแบบไหน เช่น คนพูดตรงสั้น คนพูดตรงยาว คนที่ไม่ตอบตกลง และตอบไม่ตรงคำถาม
 • ฝึกปฏิบัติจริง จากการทำ Case study เน้นการฝึกเจรจาลดการขัดแย้ง การเจรจาโน้มน้าว เช่น วิธีรับมือเมื่ออยู่ท่ามกลางคนทะเลาะกัน หรือการสื่อสารแบบไหนที่ทำให้แย่กว่าเดิม หรือแบบไหนดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้ง สามารถพูดสิ่งที่เราต้องการได้

เนื้อหาหลักสูตร

  คอร์สออนไลน์ Communication Secrets Section 1
Available in days
days after you enroll
  คอร์สออนไลน์ Communication Secrets Section 2
Available in days
days after you enroll
  คอร์สออนไลน์ Communication Secrets Section 3
Available in days
days after you enroll
  คอร์สออนไลน์ Communication Secrets Section 4
Available in days
days after you enroll

เปลี่ยนแปลงตัวเอง วันนี้


เพราะการสื่อสาร

คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21