คลาสนี้จะรวมทุกเทคนิคการเรียนรู้, การรัก-เมตตาตัวเอง, การพัฒนาตัวเอง และมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริง 

หลายคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากมีความสุขมากขึ้น อยากมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น แต่ไม่รู้วิธีการ ซึ่งบางครั้งสุดท้ายอาจพบว่าเส้นทางที่เลือกไม่ได้ทำให้เรามีความสุข หรือพยายามอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำได้ไม่นานความตั้งใจก็จะค่อย ๆ หายไป


ซึ่งสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ที่ขั้นตอน อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างทางที่เรากำลังไป สุดท้ายความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากการรักตัวเองอย่างที่เราเป็นจริง ๆ


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

  • การทำงานของสมอง ที่ส่งผลต่อการรักตัวเอง และความมั่นใจ
  • 3 วิธีรักษาอารมณ์ให้มั่นคง 
  • Emo Exercise ฝึกสร้างอารมณ์แห่งความรัก ความสงบ ความภูมิใจ และความสุข 
  • เทคนิคการสร้างความภูมิใจในตัวเอง
  • เทคนิคการปลดปล่อยความทุกข์ในอดีต
  • วิธีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
  • Workshop สร้างพลังความรักให้เข้มแข็ง พร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ในอนาคต

เปลี่ยนแปลงตัวเอง วันนี้

เพราะการรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริง

คือก้าวแรกในการสร้างชีวิตที่มีสุข